הפקת אנרגיה מקיטור

 
פיזור נכון של תחנות כוח המרכזות את קרינת החשמל בעזרת קולטים פרבוליים מאפשר הפקת אנרגיה מקיטור. אנרגיית השמש הנקלטת בצורה טבעית גורמת להרתחת מים ויצירת קיטור, שבתורו מביא לסיבוב הטורבינה. הסיבוב מניע מחולל היוצר אנרגיה חשמלית. זו שיטת הפקת חשמל שאינה נופלת מהפקת חשמל באמצעות מגדל שמש או באמצעות תא שמש סולרי.

הפקת אנרגיה מתאפשרת כתוצאה מהאופי של אדי מים. מדובר למעשה על גז חסר צבע הזקוק לתנאים סטנדרטיים בלבד של טמפרטורה ולחץ. צפיפותם של אדי המים נמוכה פי 1,600 מצפיפותם של מים במצב צבירה נוזלי. המשמעות היא מעבר מהיר יותר של האדים וניצולם לטובת הפקת אנרגיה בצורה נוחה, אקולוגית, קלה, מהירה ואפקטיבית.
 
 

השימושים העיקריים של אדי מים בתעשייה

 
 
מלבד הפקת אנרגיה, אדי המים נוצרים לטובת שורה ארוכה של שימושים נוספים:

  • הפעלת מכונה המנצלת את הלחץ שהאדים מפעילים כדי להניע בוכנות
  • הפעלת מכונות לסיבוב טורבינה ויצירת עבודה מכנית
  • ניקיון בתים ומנועי מכונית באמצעות שטיפה בלחץ וחום גבוהים
  • יצירת תנאי סאונה או אינהלציה לשימושים רפואיים
  • חיטוי מוצרי רפואה ומזון
 
 
 
הפקת אנרגיה מקיטור
 
 
 
 
אדי מים בצפיפות נמוכה יכולים להפעיל את כל המכונות מבלי לצרוך כמות גבוהה של אנרגיה. הפקת אדי המים זולה ומשתלמת בהשוואה להפקת חשמל. קיטור מיוצר על ידי הזנת מים למערכת צנרת הקולטת את החום המיוצר בסביבתה על ידי שריפת דלק. אף על פי כן, המערכת היא סגורה ולכן אדי המים מעלים את הטמפרטורה שלהם, את לחצם או את שניהם יחד ובעת ובעונה אחת.

לסיכום - הפקת אנרגיה מקיטור


בשיטה הסולארית תרמית הופכים את האנרגיה הנקלטת בתוך קולטי שמש לחום. לאחר מכן מייצרים עם החום הזה קיטור המניע טורבינה ומייצרת חשמל. רוב תחנות הכוח הסולאריות עובדות בצורה כזו בעולם.